Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
30/2014/TT-BGDĐT28/08/2014Bộ Giáo dục và Đào tạoThông tư 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/08/2014 Quy định đánh giá học sinh tiểu học Tải về
32/2018-BGDĐT26/12/2018Bộ Giáo dục và Đào tạoThông tư sô 32/2018-BGDĐT về việc Ban hành Chương trình giáo dục phổ thông Tải về
22/2016/TT-BGDĐT22/09/2016Bộ Giáo dục và Đào tạoThông tư số 26/2016/TT-BGDĐT ngày 22/09/2016 về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Tải về
182/PGDĐT-XDCB05/07/2021Phòng GD-ĐT Tp. Thuận AnNhu cầu mua sắm tài sản năm 2022 Tải về
32/TB-PGDĐT04/07/2021Phòng GD-ĐT Tp. Thuận AnThông báo về địa điểm test nhanh COVID-19 dành cho học sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2021 Tải về
180/PGDĐT02/07/2021Phòng GD-ĐT Tp. Thuận AnThực hiện cuộc vận động "Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa năm 2021 Tải về
174/PGDĐT-GDMN28/06/2021Phòng GD-ĐT Tp. Thuận AnThông báo học liệu mầm non năm học 2021-2022 Tải về
172/PGDĐT22/06/2021Phòng GD-ĐT Tp. Thuận AnTổng kết Đề án "Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường" Tải về
27/TT-BGDĐT04/09/2020Bộ Giáo dục và Đào tạoThông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/09/2020 về việc Quy định đánh giá học sinh tiểu học Tải về